Humanistische Vorming (HVO)

Humanistische Vorming (HVO)

HVO in de praktijk

In de HVO-les is het gesprek belangrijk. Leerlingen leren verwoorden waarvoor ze kiezen en bezinnen zich op de vraag: "Waarom kies ik voor deze oplossing of om het op deze manier te doen?".
In het Humanistisch VormingsOnderwijs leren de kinderen nadenken over dingen, die te maken hebben met wie ze zijn, hoe ze zich voelen, hoe ze met elkaar omgaan en over hoe je tegen de wereld aankijkt.

Er wordt gewerkt rond thema's als vriendschap, kinderrechten, vrede, respect, wereldburgerschap, waarden en normen, geloven, gevoelens, kwaliteiten, leven en dood, democratie, social media enzovoort.
De gehanteerde methode is: 'Herkennen, onderzoeken, kiezen en evalueren'. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van themaboeken vanuit het Centrum Humanistische Vorming, film, krantenartikelen, kunst, gedichten en spel.
In de HVO-les mag het er ongedwongen aan toe gaan. Daarbij hanteert de docent HVO dezelfde regels als de andere leerkrachten. Ook bij HVO geldt: 'Hoe meer orde in de groep, hoe meer vrijheid in denken en handelen van de kinderen.' De HVO-docent probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wereld van het kind. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Niet elk onderwerp is voor elk kind even boeiend. De kwaliteit van de les hangt mede af van de motivatie van de leerlingen.

Meer informatie?

Kijk op: www.hvoprimair.nl of www.hvo.nl

In het schooljaar 2019-2020 worden de HVO-lessen in de groepen 5 en 6 verzorgd door Marieke Wenning.

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.