Kinderopvang en Peuterspeelschool (VVE)

Kinderopvang en Peuterspeelschool (VVE)

Kinderopvang in de buurt

Wij werken samen met diverse organisaties die kinderopvang bieden. 

BSO 't Zonnehoekje 
www.zonnehoekje.com 
 
BSO Zowiezo
https://zowiezo.nu/buitenschoolse-opvang/

BSO Stichting Kinderopvang Hoorn
https://www.kinderopvanghoorn.nl

BSO Berend Botje
https://www.berendbotje.nl/opvang/buitenschoolse-opvang/

BSO Sportify Kids
https://sportifykids.nl
​​​​​​​

Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. 
Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelschool of de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij VVE is het betrekken van ouders/verzorgers zeer belangrijk.
 

Samenwerking peuterspeelschool Jules Verne

- Er wordt gewerkt in thema's
- De leidsters en leerkrachten stemmen activiteiten op elkaar af
- Er vindt persoonlijke overdracht plaats van peuters die naar de basisschool gaan

Meer informatie over de peuterspeelschool vindt u hier .

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.