Actueel

De scholen en kinderopvang sluiten met ingang van morgen (16 december) t/m 17 januari. Vandaag hebben we afscheid genomen van de kinderen en hebben we alle benodigde voorbereidingen getroffen om donderdag 17 december het thuisonderwijs mogelijk te maken. De kinderen van de twee Nieuwkomers klassen hebben deze week gewoon les.

Actueel

De scholen gaan dicht !

De scholen en kinderopvang sluiten met ingang van morgen (16 december) t/m 17 januari. Vandaag hebben we afscheid genomen van de kinderen en hebben we alle benodigde voorbereidingen getroffen om donderdag 17 december het thuisonderwijs mogelijk te maken. De kinderen van de twee Nieuwkomers klassen hebben deze week gewoon les.
15 december

Geachte ouders, verzorgers,

Het sluiten van de scholen is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij. 

Wanneer ouders een cruciaal beroep hebben, is er de komende periode noodopvang mogelijk. In geval één van beide ouders een cruciaal beroep heeft, wordt verzocht zelf zoveel als mogelijk de kinderen op te vangen. Als dit niet mogelijk is, kunnen kinderen uiteraard wel naar de noodopvang komen. Informatie over cruciale beroepen vindt u via bovenstaande link en op de website van de rijksoverheid. 

Indien u gebruik maakt van een kinderopvangorganisatie heeft u of krijgt u nog informatie over de noodopvang. Dit betreft de opvang buiten schooltijd en tijdens de kerstvakantie. U vindt deze informatie ook op de website van de kinderopvang. 

Voor noodopvang tijdens schooltijd, met uitzondering van de kerstvakantie, zijn de scholen verantwoordelijk. Wanneer u op grond van uw beroep aanspraak wilt maken op deze noodopvang op school, vragen wij u om dit te doen via dit aanmeldformulier. U vindt deze link ook op de websites van de scholen. Uw gegevens worden verstuurd naar de directeur van de school van uw kind(eren). Hij of zij neemt contact met u op om de opvang af te spreken. Het kan zijn dat de noodopvang voor meerdere Talent scholen wordt samengevoegd en dat uw kind dus op een andere locatie wordt opgevangen dan de eigen school. Voor sommige kinderen is er vanwege bijzondere problematiek of kwetsbare thuissituatie maatwerk nodig. De directeur van de school zal hiervoor de noodzakelijke regelingen treffen, zodat opvang op school alsnog mogelijk is.

Wij vinden het belangrijk om het onderwijs aan alle kinderen zo goed mogelijk invulling te geven. Vanaf 4 januari zullen we dat op afstand doen. Onze leerkrachten werken dan thuis. Via de school van uw kind(eren) wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de online lessen en het thuisonderwijs zullen plaatsvinden. 

Wij realiseren ons dat er opnieuw een groot beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van ouders. Thuis werken en tegelijkertijd zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen is geen eenvoudige opgave. U kunt erop rekenen dat wij alles in het werk zullen stellen om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Kinderen die geen computer thuis tot hun beschikking hebben, kunnen een chromebook van school lenen om online les te kunnen volgen en werk te maken. 

Natuurlijk hadden we 2020 graag op een andere manier met de kinderen willen afsluiten. Ondanks alles wensen wij u en uw gezin gezellige feestdagen en een fijne kerstvakantie. Op 4 januari pakken we het onderwijs weer op, in eerste instantie thuis, maar hopelijk snel daarna weer op school. 

 

Vriendelijke groet,

Bert Groenewoud
Marjan Terpstra21 november 2020

IJzersterk onderwijs binnen glasheldere regels en structuur

De Jules Verne bestaat al 50 jaar, maar is volop in ontwikkeling met het Michaela concept: ijzersterk onderwijs binnen glasheldere regels en structuur.16 november 2020

De Jules Verne school is al 50 jaar verbonden aan de Grote Waal in Hoorn. De school is een begrip in de wijk en wil vooral een fijne en veilige plek bieden voor de kinderen uit de buurt. Daarom is de Jules Verne een nieuwe weg ingeslagen. Samen met een select aantal andere scholen brengt de Jules Verne het Michaela concept uit Londen naar Nederland. Dit concept is vernoemd naar een bijzondere en uiterst succesvolle school in Londen en staat voor gelijke kansen realiseren voor alle kinderen, ongeacht achtergrond of thuissituatie. Op de school heerst een ijzeren discipline: de kinderen weten wat er van hen wordt verwacht qua gedrag en inzet. Wie hard werkt wordt beloond met kennis en kennis biedt kansen. Met de invoering van het Michaela concept is dat precies wat ook de Jules Verne school wil bereiken. Gelijke kansen voor ieder kind om op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij.

De pijlers van het Michaela schoolconcept:

Kennis is toekomst: Kennis staat centraal in het leren en het leven. Pas als leerlingen de juiste kennis hebben verworven, kunnen zij als volwaardige, democratische burgers deelnemen aan de maatschappij.

Discipline is vrijheid: Door discipline geven wij leerlingen de kans terug om de regie te pakken over hun leven en toekomst, ondanks hun achtergrond of thuissituatie.

Hoge verwachtingen van gedrag en leren van alle leerlingen: Van alle leerlingen wordt hetzelfde gedrag en houding verwacht. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij hard werkt en samen zorgen wij ervoor dat geen enkele leerling achterloopt.

Oefening is de sleutel tot vaardigheid: Door gerichte oefening en veel gestructureerde herhaling krijgen leerlingen de kans om een hoog niveau van vaardigheid in alle vakken te ontwikkelen.


Voor meer informatie over de nieuwe Jules Verne school kunnen ouders een kijkje nemen op de website www.obsdejulesverne.nl of een afspraak maken met Aaldert Goverts via 0229 217169.

Obs de Jules Verne
Orionstraat 135, Hoorn

Binnen de Jules Verne zijn ook kinderopvang en peutergroep van SKH, Nieuwkomers en de Talent Kopklas gevestigd
 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.